คณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

วันที่16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้มีคณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เพื่อติดตามโครงกา…

Continue Readingคณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา