.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,047,465
  Today : 401
   

 

 

 


แต่งตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2560


การทำสัญญาลงนามกับ
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

 
 


แต่งตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่1/2560

 
 


การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps

นมัสการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2560

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้