previous arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2566

1
จำนวนนักเรียน
1
จำนวนบุคลากร
1
จำนวนอาจารย์ต่างชาติ
1
จำนวนแผนการเรียน

ข่าวและกิจกรรม

4_0
ข่าว-กิจกรรมแผนก English Programme
4_0
ข่าว-กิจกรรมแผนก English Programme
3_0
ข่าว-กิจกรรมแผนกมัธยมศึกษา
1_0
ข่าว-กิจกรรมแผนกอนุบาล
2_0
ข่าว-กิจกรรมแผนกประถมศึกษา
5_0
ข่าว-กิจกรรมแผนก AMC