Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 928,236
  Today : 77
   

 

 
   
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน รับสมัครถึง 10 เมษายน 2558
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 


ผอ. กล่าวเปิด English Camp ตอน :: Happy on the Beach แผนกประถมศึกษา


มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ แผนกประถมศึกษา 2559

 
 


ผอ. นักเรียนเข้าร่วมค่าย ค่ายศรีวิชัย ครั้งที่ 13


วันสุนทรภู่ แผนกมัธยมศึกษา

 
 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก


อบรมเชิงปฏิบัติการ:: การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้