Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 866,611
  Today : 84
     


 

อ่านฉบับ 14-3 ปี 2557
อ่านฉบับ 13-3 ปี 2557
อ่านฉบับ 12-3 ปี 2557
อ่านฉบับ 12-2 ปี 2557
 
 
   
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 18 เมษายน 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน รับสมัครถึง 10 เมษายน 2558
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 


ติวนักเรียนชั้น ม.3 เตรียมสอบ O-NET


วันกิจกรรมนักเรียน 58

 
 


"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"


แข่งขันฟุตซอลภายใน AMC

 
 


E.P.Show


ติวนักเรียนชั้น ม.3 เตรียมสอบ O-NET

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้