Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 462,715
  Today : 72
 

   
 
     
อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556
อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556
 
 
 
 
   
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ์ ณ 23 พฤษภาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ ณ 29 เมษายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 56
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ ณ 10 เมษายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ วิชาแนะแนว บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 56
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
  การสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ 4ประจำปี 2557
นมัสการพระเจ้าเนื่องใน
พิธีมอบรางวัลบุคลากร...
ประจำปี 2556
 
  บรรยากาศการรับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
อบรมครูเพื่อก้าวสู่
ยุคศตวรรษที่ 21
 
 

พิธีเปิดกิจกรรม Day  Camp  2014


งานสังสรรค์ แผนกมัธยมสัมพันธ์  
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้

 
     

 
มอบรางวัลมารยาทงามน้ำใจดีระดับประถมศึกษาประจำปี 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คว้าเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 35
นักเรียนชั้นประถมศึกษา คว้าเหรียญทอง การแข่งขันสแต็ค แบบ 3-6-3
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการSisawad Thungsong Mini Marathoh 1
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ อบจ.สุราษฏร์ธานี-เทพนิมิต (รอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย)
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการประดู่มินิมาราธอน
นักเรียนประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรายการเชี่ยวหลาน มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
  ++อ่านข่าวเด็กเก่ง ศ.ศ.ก่อนหน้านี้