.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,021,615
  Today : 11
   

 

 

 

 


โครงการ ติว O- NET สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6


หนูน้อยเสียงเพราะ
ระดับชั้นประถมศึกษา

 
 


นักเรียน โครงการS.M.P ชั้น ม.1 เข้าค่ายวิทย์ที่
ศูนย์วิทย์ จ.ตรัง


หนูน้อยยอดมวยไทย
ระดับชั้นประถมศึกษา

 
 


นักเรียนคนเก่งระดับ
ชั้นประถมศึกษา


การฉลองคริสตมาส
AMC ปี 2559

 
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้