Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 544,061
  Today : 51
 

   
     
 
 
ขอเชิญร่วม...อุดหนุนไข่เป็ด จากฟาร์มเป็ดไข่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นนานาชาติ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 14 ฟอง ในราคา 50 บาท ได้ที่
1.อาคารสำนักงานแผนกอนุบาล
2.หน้าห้องการเงิน โครงการ English Programme
3.ห้องสมุดแผนกมัธยม
อ่านฉบับ 13-4 ปี 2556
อ่านฉบับ 13-3 ปี 2556
 
 
 
 
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาจีน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้ช่วยแผนกอนุบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 56
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ ณ 23 พฤษภาคม 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ ณ 29 เมษายน 56
  +อ่านข่าวประกาศก่อนหน้านี้ 
 
ฟุตบอลประเพณีศรีราช-การช่าง ครั้งที่ 47
นายกสมาคมพาณิชย์จีน และคณะ เชิญผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานวันชาติจีน
 
 
มูลนิธิเอสซีจีจัดกิจกรรม "ฝีมือชนคนสร้างชาติ"
เยี่ยมเยียน ติดตาม ดูแล การเปิดหลักสูตร ม.ต้น ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา  
 
บุคลากร AMC ตรวจสุขภาพประจำปี 2557
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ศึกษาดูงาน โครงการ English Programme  
 

++อ่านข่าวนานากิจกรรมก่อนหน้านี้