รับสมัครบุคลากรครูฝ่ายศาสนกิจ ปีการศึกษา 2567

ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ 61 /2567 เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูฝ่ายศาสนกิจ ปีการศึกษา 2567     โรงเรียนศรีธรรม…

Continue Readingรับสมัครบุคลากรครูฝ่ายศาสนกิจ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๗๕ /๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗     โรงเรี…

Continue Readingรับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ 117/2567 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบพิเ…

Continue Readingการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบพิเศษ)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ 115 /2567 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ     โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เปิดรับ…

Continue Readingรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๑๐๖ /๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗     โรงเร…

Continue Readingรับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รับสมัครผู้ช่วยครู แผนกอนุบาล

ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๑๒๔ / ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู แผนกอนุบาล     แผนกอนุบาล เปิดรับสมัครผู้ช่ว…

Continue Readingรับสมัครผู้ช่วยครู แผนกอนุบาล

รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๑๒๒ / ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา…

Continue Readingรับสมัครบุคลากรครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Programme ฉบับที่ 8/2567 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูคอมพิวเตอร์ ปีการ…

Continue Readingประกาศผลการสอบคัดเลือกครูคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567

ประชุมสัมมนาทบทวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมสัมมนาทบทวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา    คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนการประเมินผลก…

Continue Readingประชุมสัมมนาทบทวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา