โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม ศิลปะลายเส้นวัฒนธรรม “พู่กันจีน”

13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารศรีธรรมราชวิทยาเม็มโมเรียล. Previous Next

Continue Readingโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม ศิลปะลายเส้นวัฒนธรรม “พู่กันจีน”

คณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

วันที่16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้มีคณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เพื่อติดตามโครงกา…

Continue Readingคณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา