398288187_848364703750255_3070740140492006685_n
Previous slide
Next slide
Shape
Shape

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริบาล

◉หลักสูตรโครงการปกติ ◉โครงการ English Programme (EP)

ประถมศึกษา

◉หลักสูตรโครงการปกติ Regular Program (RP) ระดับชั้นป. 1 - 6 ◉หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น English Immersion Programme(E.I.P.) ระดับชั้นป. 4 - 6 ◉หลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ระดับชั้นป. 4 - 6 ◉โครงการ English Programme (EP) ป.1-6 ป.1-6 เรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ห้องเรียนDBL ป.4-6 เรียนโดยใช้ ipad เป็นสื่อ ◉ห้องเรียนพิเศษ lMP ป.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิต #ห้องเรียนจิตคณิต

ม.ปลาย

◉โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 1.ทางแพทย์ทางด้านการแพทย์ Medical science 2.ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ◉ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น汉语培训中心 ◉หลักสูตรปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ◉หลักสูตรปกติแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ◉หลักสูตรปกติแผนการเรียน ภาษา-สังคม เลือกภาษา 1.ภาษาเกาหลี 2.ภาษาจีน 3.ภาษาญี่ปุ่น ◉โครงการ English Programme (EP) 1.แผนการเรียน MED (เรียนออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงาน 3D การออกแบบ การตัดต่อวิดีโอ) 2.แผนการเรียน วิทย์-คณิต

อนุบาล

◉หลักสูตรโครงการปกติ ◉โครงการ English Programme (EP)

ม.ต้น

◉หลักสูตรโครงการปกติ Regular Program (RP) ◉หลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ◉โครงการ English Programme (EP) เรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ห้องเรียน EBL ม.1-3 เรียนพื้นฐานวิศวะ เน้นการทำหุ่นยนต์ เรียนเคมีเบื้องต้น ฟิสิกส์เบื้งต้น

ติดต่อเรา

(+66) 075356565

(+66) 075344030

info@sss.ac.th