เทศการลมหาพรต หรือ เทศกาลเข้าสู่ธรรม

เป็นอีกเทศกาลสำคัญของคริสตชน คือช่วงเวลา 40 วันก่อนวันอีสเตอร์ (ประมาณ 6 สัปดาห์ ไม่รวมวันอาทิตย์) โดยเริ่มตั้งแต่ #วันพุธรับเถ้า (ปี 2022 คือวันพุธที่ 2 มีนาคม)  และสิ้นสุดที่ #วันอีสเตอร์วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) คือวันเเรกของเทศกาลมหาพรต รับเถ้าคือการที่บาทหลวงจะใช้นิ้วมือแตะเถ้าและทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผากของชาวคริสต์ ซึ่งสื่อความหมายถึงความสุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้า สำนึกถึงความต้อยต่ำของตนเอง เนื่องจากในสมัยพระคัมภีร์เถ้าเป็นสัญลักษณ์ของการไว้อาลัยช่วงเวลา 40 วันเป็นช่วงที่พี่น้องคริสตชนจะเตรียมตัวเข้าสู่ #สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy week) และ #วันอีสเตอร์เป็นการระลึกถึงช่วงเวลา 40 วันสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โดยจะมีการอธิษฐาน การอดอาหาร การประหยัดอดออม หรือการละเว้นทำบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต

สรุปจาก CGNTV Thai
https://www.youtube.com/watch?v=gxrSeo0BOw8&t=76

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบแข่งขันซูปเปอร์จิ๋ว เจาะโลกพระคัมภีร์ 2021 ระดับประเทศ (พระธรรมดาเนียล)
ขอพระเจ้าอวยพระพรนักเรียน และอาจารย์ผู้ติวทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เหรียญและเงินรางวัลแก่นักเรียน