ตราประจำโรงเรียน

                    

 อักษรย่อโรงเรียน    ศ.ศ.

สีประจำโรงเรียน    ม่วง  เหลือง  ขาว  แดง

สีม่วง        

หมายถึง ความสง่างาม เกียรติยศ

สีเหลือง   

หมายถึง ความสว่าง ความสดใส ความน่าศรัทธา

สีขาว       

หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์

สีแดง       

หมายถึง ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเสียสละ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         

ต้นยางนา เป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในวงศ์ Dipterrocarpaccaeสกุล Dipterocarpusต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่ยืนหยัด มั่นคง มีอายุยืนยาว ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ให้ความร่มเย็น อยู่คู่กับโรงเรียนมาเป็นเวลานานเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่มีทางภาคใต้ เปรียบเสมือนกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่มีความมั่นคง ยืนหยัดอยู่ได้เป็นเวลากว่า 120 ปี เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่เข้ามาพักอาศัย เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้และคุณธรรมแก่เยาวชนของชาติ