13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารศรีธรรมราชวิทยาเม็มโมเรียล.

Previous slide
Next slide