สัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน ศ.ศ.

สีประจำโรงเรียน ม่วง เหลือง ขาว แดง

สีม่วง (#7b5ba5) หมายถึง ความสง่างาม เกียรติยศ
สีเหลือง (#f5b419) หมายถึง ความสว่าง ความสดใส ความน่าศรัทธา
สีขาว (#ffffff (f1f1f1)) หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์
สีแดง (#f5b419) หมายถึง ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเสียสละ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นยางนา

ต้นยางนา

    เป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าสำคัญยิ่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในวงศ์ Dipterrocarpaccae สกุล Dipterocarpus ต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่ยืนหยัด มั่นคง มีอายุยืนยาว ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ให้ความร่มเย็น อยู่คู่กับโรงเรียนมาเป็นเวลานานเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่มีทางภาคใต้ เปรียบเสมือนกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่มีความมั่นคง ยืนหยัดอยู่ได้เป็นเวลากว่า 122 ปี เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่เข้ามาพักอาศัย เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้และคุณธรรมแก่เยาวชนของชาติ

    ปีกสีแดงของผลยางนา เมื่อเวลาผ่านไปสักเดือนย่างเข้าฤดูร้อน เราจะเริ่มเห็นดอกยางนาพัฒนาเป็นผลมีปีกสีแดงเรื่อดูน่าอัศจรรย์ ปีกสีแดงเหล่านั้น ก็คือกลีบเลี้ยงที่ยังคงติดคงทนกับผลนั้นเอง นักพฤกษศาสตร์จำแนกผลแบบนี้ว่า “samaroid” หมายถึง ผลแห้งมีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปีก ก็เพื่อการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ให้ปลิวไปเจริญได้ไกล ๆ นั้นเอง