สปีริต เอเอ็มซี SPIRIT AMC

อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง

Trust me while I’m here miss me when I’m gone