วันที่16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้มีคณะกรรมการ Depa ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เพื่อติดตามโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการ Coding & Programing และ เยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการ Coding & Programing

Slide Heading
.
Previous slide
Next slide