ประกาศโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ 115 /2567

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4เมษายน – 11 เมษายน 2567
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ในวันและเวลาราชการ)