ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ ๑๒๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู แผนกอนุบาล

    แผนกอนุบาล เปิดรับสมัครผู้ช่วยครู แผนกอนุบาล จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 19 เมษายน 2567
ณ สำนักงาน แผนกอนุบาล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ในวันและเวลาราชการ)