ประกาศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับที่ 61 /2567

เรื่อง รับสมัครบุคลากรครูฝ่ายศาสนกิจ ปีการศึกษา 2567

    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา รับสมัครบุคลากรครูฝ่ายศาสนกิจ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2567
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ในวันและเวลาราชการ)