การรับสมัครเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2565

สมัครเรียนออนไลน์

ระดับชั้นม.1 และ ม.4

โครงการปกติ - โครงการพิเศษ

วันที่ 9-26 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (เว้นวันอาทิตย์) หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม