ประกาศ

S__12419116
รับสมัครบุคลากรครูฝ่ายศาสนกิจ ปีการศึกษา 2567
S__12419111_0
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
S__12419106_0
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบพิเศษ)
S__12419103
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
S__12419098_0
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนแผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
S__12419095
รับสมัครผู้ช่วยครู แผนกอนุบาล
S__12419090_0
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
S__12419087
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567