กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง เดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด กิจกรรมรอบกองไฟ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

    แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง เดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญและยุวกาชาด กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จัดกิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญและยุวกาชาดและ กิจกรรมรอบกองไฟระดับประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมี ผู้กำกับพรชัย สุขนิยม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้