ทดสอบวิชาพิเศษ-เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ชั้นประถม 5-6”

E.I.P Show ประจำปีการศึกษา 2012

"One Tablet PC Per Child"

English Camp ประถมศึกษา

รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

นักเรียนประถมศึกษาคว้ารางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

ครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาคว้ารางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โทรศัพท์ (075) 356659, (075) 356565 โทรสาร (075) 344030
E-mail : Info@sss.ac.th Homepage : www.sss.ac.th