กิจกรรม “ย้อนยุคสู่ความเป็นไทย”

กิจกรรมวันแม่

 

การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ 14 จังหวัด ภาคใต้ วลัยลักษณสปริ้นท์ ์ ครั้งที่ 2

กีฬาสีภายใน แผนกอนุบาล

ดัชมิลล์ คิส์ เยี่ยมน้องๆ อนุบาล

กิจกรรม "พี่รักน้อง"

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอนุบาล

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา แผนกอนุบาล

 

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โทรศัพท์ (075) 356659, (075) 356565 โทรสาร (075) 344030
E-mail : Info@sss.ac.th Homepage : www.sss.ac.th
admin : link_thadnida@hotmail.com