.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,170,249
  Today : 219

     

นักเรียนประถมศึกษา  คว้ารางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ในงาน “ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 26”

                ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสตรี  สระหงส์ทอง  เด็กหญิงธนากร เกิดเลียง  เด็กหญิงวราภรณ์ ตุ๊กสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแกะสลักผักผลไม้) ในงาน“ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 26”  ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อ 19-21 ธันวาคม 2555