Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 941,308
  Today : 269

     

นักเรียนประถมศึกษา  คว้ารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเกมส์ชูโดกุ
ในงาน “ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 26”


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณกมล ยุทธิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เกมชูโดกุ) ในงาน“ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 26”  ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อ 19-21 ธันวาคม 2555