.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,170,249
  Today : 219

 
 

นักเรียน ม. 1 ร่วมกิจกรรม “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11  กรกฏาคม  2556  ระหว่างเวลา  8.30 – 10.00  น. กลุ่มงานทันตสุขอนามัย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของช่องปากและฟันให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/-15   ได้รับฟังเพื่อเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากและฟัน  ในโครงการ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง”  ณ  หอประชุมอาคาร 100 ปี ศรีธรรมราชศึกษา  นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างยิ่งต่อการที่จะให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้ดีทีเดียวภาพบรรยากาศ กิจกรรม “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง”