ภาษา:
   
 
 
Language Learning
 
เรียนมาลายู 2
https://www.youtube.com/watch?v=ychTDp32fpg
เรียนมลายู กับต่วนอามีน ดาโอ๊ะมารียอ
 
เรียนมาลายู 1
https://www.youtube.com/watch?v=Nj4jXfF-5cc
เรียนมลายู กับต่วนอามีน ดาโอ๊ะมารียอ
 
อุตส่าห์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=h7BHAoY-kBQ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
Want To กับ Would Like To ต่างกันยังไง
https://www.youtube.com/watch?v=mMdE1gc3cpY
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
คำที่คนไทยมักออกเสียงผิด
https://www.youtube.com/watch?v=LQneOtUEUVU
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
Yes Yep กับ Yeah ต่างกันอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=lRPdDezBmDI
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
เกรงใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง
https://www.youtube.com/watch?v=Q_b4JrWRBS0
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
Can ออกเสียงว่า เคิน ในภาษาพูด
https://www.youtube.com/watch?v=A9Ye8ryCcHg
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
ทำใจ ตัดใจ หักห้ามใจ ภาษาอังกฤษ
https://www.youtube.com/watch?v=MHzA4ao9LGo
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
เวลาตั้งคำถามควรใช้ Do กับ Are เมื่อไหร่
https://www.youtube.com/watch?v=_MRSIzK_PDk
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
on in กับ at ใช้แตกต่างกันอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=5J97iPGtTp8
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
 
ครอบครัวอเมริกันสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย
https://www.youtube.com/watch?v=Tt3-zTHxT8s
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ อ.อดัม
     
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา