ภาษา:
คลังสื่อออนไลน์
 
วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาสุขศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
วิชาภาษาไทย

ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เรื่อง

กลุ่มสาระ

ม.1

ท 21101

ภาษาไทย

กาพย์ยานี 11

ภาษาไทย

ม.2

ท 22101

ภาษาไทย

คำราชาศัพท์

ภาษาไทย

ม.3

ท 23201

ภาษาไทย

เราสื่อสารถูกต้องได้อย่างไร

ภาษาไทย

ม.3

ท 23101

ภาษาไทย

ประโยคในภาษาไทย

ภาษาไทย

ม.4

ท 31101

ภาษาไทย

โคลงสี่สุภาพ

ภาษาไทย

ม.4

 ท 31201

ภาษาไทย

การพูดเบื้องต้น

ภาษาไทย

ม.5

ท 32101

ภาษาไทย

อินทรวิเชียรฉันท์ 11

ภาษาไทย

ม.5

ท 32101

ภาษาไทย

ประวัติวรรณคดี

ภาษาไทย

ม.6

ท 33101

ภาษาไทย

การเขียนจดหมาย

ภาษาไทย

ม.6

  33101

ภาษาไทย

คำประสม

ภาษาไทย

 

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา