สปิริตของโรงเรียน

“อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง”